3. edycja Konferencji Zamówienia publiczne na dostawy i usługi IT - 20.06.2023 r.

Do udziału w Konferencji można zgłosić się, wypełniając poniższy formularz online lub pobierając wersję w formacie PDF i przesyłając go na adres e-mail: it@przetargipubliczne.pl lub numer faksu: 71 798 48 48

Pobierz formularz PDF

Koszt udziału

Konferencja stacjonarna

Koszt uczestnictwa 1 os. przy zgłoszeniach nadesłanych do 9.06.2023 r. wynosi 590 zł, następnie – 690 zł i obejmuje: udział w wykładach, wydrukowane materiały konferencyjne, poczęstunek oraz imienny certyfikat uczestnictwa. Liczba miejsc ograniczona.

Konferencja online

Koszt uczestnictwa 1 os. przy zgłoszeniach nadesłanych do 9.06.2023 r. wynosi 440 zł, później – 540 zł i obejmuje: udział w wykładach online, cyfrowe materiały konferencyjne oraz wydrukowany certyfikat przesyłany pocztą.

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia, że uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych. W przeciwnym razie do powyższych cen zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

  Uczestnik

  Dane odbiorcy

  Dane nabywcy (jeśli inne niż powyżej)

  Formuła konferencji

  Udział w konferencji stacjonarnejUdział w konferencji online

  Koszt uczestnictwa

  Oświadczam, iż środki wydatkowane na ww. szkolenie pochodzą w co najmniej 70% ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Niniejsze oświadczenie ma na celu możliwość zastosowania stawki zwolnionej z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. z późn. zmianami.Firma lub osoba fizyczna (VAT 23%)

  Do zapłaty

  Przesłanie zgłoszenia i podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi realizację umowy/zamówienia. Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingu produktów i usług własnych Presscom Sp. z o.o. Administratorem danych osobowych będzie Presscom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, numer KRS 0000173413. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez prawidłowej podstawy prawnej. W szczególności mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania w celach marketingowych, a także żądania od Presscom Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z do@presscom.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej: https://presscom.pl/do.

  Wysłanie niniejszego formularza zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w Konferencji na warunkach w nim określonych. Rezygnacji z udziału w Konferencji można dokonać wyłącznie w formie pisemnej (e-mail, fax, poczta), najpóźniej 7 dni roboczych przed Konferencją. W przypadku otrzymania rezygnacji przez organizatora później niż na 7 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia Konferencji niepojawieniem się lub niezalogowania się uczestnika do platformy i tym samym niewzięcia udziału w Konferencji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa, wynikającymi z przesłanej karty zgłoszenia, na podstawie wystawionej faktury VAT. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Konferencji.