Trzecia edycja konferencji poświęconej tematyce zamówień publicznych na dostawy i usługi IT

Specyfika zamówień na sprzęt i systemy informatyczne dla sektora publicznego wymaga od zamawiających i wykonawców nieustannego rozwoju. Wyzwania, z którymi borykają się na co dzień uczestnicy postępowania wiążą się m.in. z krótkim cyklem życia zaawansowanych technologicznie produktów. Ponadto na branżę wpływają nadal zaburzony po pandemii cykl dostaw i wciąż trwająca wojna w Ukrainie. Tematyka naszej konferencji odnosi się bezpośrednio do tych zagadnień. Będzie to okazja do ich omówienia oraz do dyskusji z doświadczonymi specjalistami z obszaru zamówień IT.

Patroni:

Do udziału zapraszamy:

  • specjalistów ds. zamówień publicznych z sektora publicznego
  • kierowników i pracowników działów informatycznych, administracji, specjalistów ds. bezpieczeństwa informatycznego uczestniczących w planowaniu zakupów i w ocenie ofert
  • managerów sektora IT odpowiedzialnych za realizację zamówień dla sektora publicznego
  • radców prawnych i prawników doradzających dostawcom rozwiązań IT współpracującym z sektorem publicznych
  • radców prawnych i prawników doradzających podmiotom z sektora publicznego

Harmonogram

20.06.2023 r.

Poczekalnia konferencyjna

9.00–9.30

Otwarcie Konferencji

9.30–9.40

1.

Konkurencyjność przedmiotowa w branży IT w kontekście rzeczywistych potrzeb zamawiającego

9.40–10.30

Iwona Ziarniak

- specyfika rynku IT
- potrzeby zamawiającego
- analiza potrzeb i wymagań
- inwentaryzacja zasobów
- rozeznanie rynku

2.

Ustalanie wartości zamówienia na dostawy i usługi IT z uwzględnieniem kryterium podobieństwa

10.30–11.20

Michał Zastrzeżyński

- ustalenie wartości zamówienia w kontekście planu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
- udzielenie zamówienia w częściach
- postępowanie uwzględniające możliwości składania ofert częściowych
- szacowanie wartości zamówień wielorodzajowych
- postęp technologiczny w kontekście szacowania wartości zamówienia
- zakup awaryjny a sumowanie zamówień
- podobne dostawy w IT
- zakup licencji do oprogramowania w zależności od przyjętego modelu – dostawa systemu informatycznego vs. zakup usługi w modelu SaaS
- wpływ zjawiska vendor-lock-in na szacowanie wartości zamówienia
- licencjonowanie czy zakup dedykowanej aplikacji z prawem do modyfikacji kodu źródłowego

Przerwa

11.20–11.50

3.

Opis przedmiotu zamówienia – jeden z najistotniejszych elementów w procesie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

11.50–12.40

Elżbieta Popielska

- kluczowe elementy, które powinien zawierać dobrze przygotowany opis przedmiotu zamówienia
- wstępne konsultacje rynkowe jako narzędzie dostępne dla zamawiającego na gruncie pzp czy też dla zamawiającego realizującego zamówienie zgodnie z zasadą konkurencyjności, które wspierają proces opracowania opisu przedmiotu zamówienia
- czas i ludzie jako niezbędne zasoby do opracowania przedmiotu zamówienia, a jednocześnie inwestycja w prawidłowo przeprowadzonym postępowaniu zakończonym pozytywnym wynikiem w postaci podpisanej umowy z wykonawcą
- problemy zamawiających w obszarze sporządzania opisu przedmiotu zamówienia, ich przyczyny oraz skutki

4.

Dostosowanie zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego do zmieniających się warunków jej realizacji

12.40–13.30

r. pr. Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz

- waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy – na co zwrócić uwagę, tworząc klauzule waloryzacyjne w umowie i jak te zapisy stosować w praktyce
- zmiana zawartej umowy
- zamówienie na dodatkowe dostawy w trybie „z wolnej ręki”

Przerwa

13.30–14.00

5.

Zabezpieczenie interesów zamawiającego przy zakupie systemu informatycznego

14.00–14.50

r. pr. Anna Piekarska

- modele zarządzania zasobami IT (on-premise, outsourcing, chmura)
- przedmiot umów
- różnice między przekazaniem autorskich praw majątkowych a licencją
- wykorzystanie open source w systemach
- pola eksploatacji i ich znaczenie
- rola zespołu do realizacji wdrożenia i zarządzania projektem
- rodo
- wdrożenie rozwiązań z zakresu AI (sztuczna inteligencja)

6.

Rękojmia i gwarancja w umowach informatycznych

14.50–15.40

r. pr. Krzysztof Zedlewski

- rękojmia i gwarancja
- modyfikacja odpowiedzialności
- obowiązki gwaranta
- treść specyfikacji warunków zamówienia i projektowanych postanowień umowy
- uprawnienia zamawiającego z tytułu udzielonej gwarancji
- miejsce realizacji obowiązków gwarancyjnych
- serwis gwarancyjny
- serwis pogwarancyjny
- spory sądowe
- pozasądowa możliwość rozwiązywania sporów
- wybrane orzeczenia KIO i sądów

Zakończenie konferencji

15.40

Weź udział w konferencji

ONLINE

Prelegenci

Formuła online

Ciekawa alternatywa dla konferencji stacjonarnej w atrakcyjnej cenie

01

Zgłoszenie

Dwa dni przed konferencją otrzymasz indywidualny link do platformy. Zarejestruj się i sprawdź czy Twoje urządzenie spełnia wymogi techniczne.

02

Logowanie

Pół godziny przed rozpoczęciem konferencji otwieramy „poczekalnię”. W tym czasie pomożemy Ci w rozwiązaniu ewentualnych problemów technicznych.

03

Udział w konferencji

Widzisz omawianą prezentację i prowadzącego. Możesz pobrać udostępnione materiały. W trakcie konferencji zaplanowaliśmy dwie przerwy.

04

Po konferencji

Wydrukowany certyfikat wyślemy pocztą. Pamiętaj, że konferencja nie jest nagrywana i nie będzie można jej później odtworzyć.

Organizatorzy

Poznajmy się!

Koordynator ds. Zgłoszeń

Joanna Wąsiel

71 797 48 35

joanna.wasiel@presscom.pl

Dział Obsługi Klienta

71 798 48 40

71 798 48 48

it@przetargipubliczne.pl

Wydawca miesięczników „Przetargi Publiczne” oraz „IT w Administracji”
Presscom Sp. z o.o.
ul. Krakowska 29, 50-424 Wrocław
NIP: 897-168-80-84

www.presscom.pl

Santander Bank Polska: 96 1090 1522 0000 0001 0162 2418

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy, KRS: 0000173413, kapitał zakładowy: 50 000 zł, REGON: 932945064. Nr ewidencyjny w rejestrze instytucji szkoleniowych: 2.02/00015/2005