Druga edycja

Konferencji poświęconej tematyce zamówień publicznych na dostawy i usługi IT

Specyfika zamówień na sprzęt i systemy informatyczne dla sektora publicznego wymaga od zamawiających i wykonawców nieustannego trzymania ręki na pulsie i nadążania za dynamicznie zmieniającymi się praktykami. Minione miesiące przyniosły w tym zakresie kolejne wyzwania, m.in. w postaci nowych rekomendacji UZP, konieczności wdrożenia przepisów powstających w reakcji na wojnę w Ukrainie czy projektu nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Tematyka naszej konferencji odnosi się bezpośrednio do tych zagadnień. Będzie to okazja do ich omówienia oraz do dyskusji z doświadczonymi doradcami i specjalistami z obszaru zamówień IT.

Do udziału zapraszamy:

  • specjalistów ds. zamówień publicznych z sektora publicznego
  • kierowników i pracowników działów informatycznych, administracji, specjalistów ds. bezpieczeństwa informatycznego uczestniczących w planowaniu zakupów i w ocenie ofert
  • managerów sektora IT odpowiedzialnych za realizację zamówień dla sektora publicznego
  • radców prawnych i prawników doradzających dostawcom rozwiązań IT współpracującym z sektorem publicznych
  • radców prawnych i prawników doradzających podmiotom z sektora publicznego

Harmonogram

23.06.2022 r.

Otwarcie Konferencji

9.00–9.15

1.

Nowe rekomendacje UZP na zakup urządzeń komputerowych

9.15–9.45

mec. Tomasz Krzyżanowski

- charakter rekomendacji jako dokumentu wzorcowego – dobrych praktyk – przy kształtowaniu opisu przedmiotu zamówienia oraz wsparcia dla specjalistów IT u zamawiającego lub wykonawcy;
- sposoby opisu badania wydajności urządzeń komputerowych – testy syntetyczne i aplikacyjne, dyskryminująca kombinacja parametrów technicznych;
- bezpieczeństwo urządzeń – jak określić wymagania?;
- zagadnienie opisu przedmiotu zamówienia za pomocą norm i wskazania nazw własnych.

2.

Nowe rekomendacje UZP dotyczące zamówień publicznych na systemy informatyczne – wyzwania i aktualny stan prac

9.45–10.25

mec. Agnieszka Wachowska

- charakter i założenia rekomendacji UZP dotyczących zamówień publicznych na systemy informatyczne;
- omówienie założeń I tomu rekomendacji Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczących zamówień publicznych na systemy informatyczne zawierającego wytyczne dla zamawiających – co warto zrobić i przemyśleć przed wszczęciem postępowania na system informatyczny;
- omówienie założeń II tomu rekomendacji dotyczących zamówień publicznych na systemy informatyczne: „OPZ i przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na system informatyczny” w tym reguł dotyczących cyberbezpieczeństwa.

3.

Wstępne konsultacje rynkowe dla zamówień na dostawy i usługi IT

10.25–10.55

mec. Jakub Chlebowski

- wstępne konsultacje rynkowe według PZP;
- wstępne konsultacje rynkowe a inne sposoby przygotowania postępowania;
- dobre praktyki przy organizacji wstępnych konsultacji rynkowych;
- zalety i wady wstępnych konsultacji rynkowych.

Sesja Q&A - pytania i odpowiedzi

10.55–11.05

Przerwa

11.05–11.20

4.

Kryteria jakościowe oceny ofert dla rynku IT

11.20–12.00

mec. Monika Wandzel

- wymogi kryteriów jakościowych – jednoznaczność, weryfikowalność, możliwość porównania poziomu oferowanego wykonania zamówienia;
- orzecznictwo Sądu Zamówień Publicznych i Krajowej Izby Odwoławczej;
- kryteria jakościowe typowe dla zamówień IT.

5.

Wysoka inflacja i wojna w Ukrainie jako powody zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego na dostawy i usługi IT

12.00–12.30

Małgorzata Kotwica

- umowna i ustawowa możliwość zmiany umowy;
- opinia Prezesa UZP;
- orzecznictwo sądów;
- obowiązki po stronie wykonawcy.

6.

Zastrzeganie i dochodzenie kar umownych w umowach IT

12.30–13.10

mec. Karolina Grochecka-Goljan

- wybór modelu odpowiedzialności;
- za co i w jaki sposób zastrzegać kary umowne – aspekty praktyczne;
- limit kar umownych;
- kumulacja kar umownych;
- zaspokojenie roszczenia z kary umownej – pozasądowe i sądowe.

Sesja Q&A - pytania i odpowiedzi

13.10–13.20

Przerwa

13.20–13.35

7.

Zamówienia publiczne w kontekście cyberbezpieczeństwa z uwzględnieniem najnowszego projektu nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

13.35–14.15

mec. Tomasz Krzyżanowski

- wyłączenia stosowania ustawy związane z cyberbezpieczeństwem;
- wybór szczególnych instrumentów w ramach zamówień klasycznych;
- wybór procedury dla zamówień z dziedziny obronności i bezpieczeństwa;
- odrzucenie oferty związane z cyberbezpieczeństwem;
- kierunki projektowanych zmian w prawie w zakresie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa dotyczące zamówień publicznych.

8.

Samooczyszczenie wykonawcy

14.15–14.45

mec. Piotr Nepelski

- czym jest samooczyszczenie;
- od jakich zdarzeń wykonawca może się samooczyścić;
- w jaki sposób wykonawca powinien wykazać samooczyszczenie.

Sesja Q&A - pytania i odpowiedzi

14.45–15.00

Zakończenie i podsumowanie konferencji.

15.00-15.15

Zgłoś się w najniższej cenie!

Udział w konferencji TYLKO 490 ZŁ

Prelegenci

Doświadczeni eksperci z kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Miejsce

konferencji starcjonarnej

Hotel Novotel Warszawa Centrum

Novotel Warszawa Centrum
ul. Marszałkowska 94/98, Warszawa

Formuła online

Ciekawa alternatywa dla konferencji stacjonarnej w atrakcyjnej cenie

01

Zgłoszenie

Dwa dni przed konferencją otrzymasz indywidualny link do platformy. Zarejestruj się i sprawdź czy Twoje urządzenie spełnia wymogi techniczne.

02

Logowanie

Pół godziny przed rozpoczęciem konferencji otwieramy „poczekalnię”. W tym czasie pomożemy Ci w rozwiązaniu ewentualnych problemów technicznych.

03

Udział w konferencji

Widzisz omawianą prezentację i prowadzącego. Możesz pobrać udostępnione materiały. W trakcie konferencji zaplanowaliśmy dwie przerwy.

04

Po konferencji

Wydrukowany certyfikat wyślemy pocztą. Pamiętaj, że konferencja nie jest nagrywana i nie będzie można jej później odtworzyć.

Organizatorzy

Poznajmy się!

Koordynator ds. Zgłoszeń

Joanna Wąsiel

71 797 48 35

joanna.wasiel@presscom.pl

Dział Obsługi Klienta

71 798 48 40

71 798 48 48

it@przetargipubliczne.pl

Zgłoś się w niższej cenie do 15 czerwca!

Wydawca miesięczników „Przetargi Publiczne” oraz „IT w Administracji”
Presscom Sp. z o.o.
ul. Krakowska 29, 50-424 Wrocław
NIP: 897-168-80-84

www.presscom.pl

Santander Bank Polska: 96 1090 1522 0000 0001 0162 2418

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy, KRS: 0000173413, kapitał zakładowy: 50 000 zł, REGON: 932945064. Nr ewidencyjny w rejestrze instytucji szkoleniowych: 2.02/00015/2005