Czwarta edycja konferencji poświęconej tematyce zamówień publicznych na dostawy i usługi IT

Specyfika zamówień na sprzęt i systemy informatyczne dla sektora publicznego wymaga od zamawiających i wykonawców nieustannego rozwoju. Wyzwania, z którymi borykają się na co dzień uczestnicy postępowania wiążą się m.in. z krótkim cyklem życia zaawansowanych technologicznie produktów. Ponadto na branżę wpływają liczne zmiany regulacyjne wymuszające kolejne inwestycje w sprzęt, oprogramowanie oraz szkolenia. Tematyka naszej konferencji odnosi się bezpośrednio do tych zagadnień. Będzie to okazja do ich omówienia oraz do dyskusji z doświadczonymi specjalistami z obszaru zamówień IT.

Patroni:

Do udziału zapraszamy:

  • specjalistów ds. zamówień publicznych z sektora publicznego
  • kierowników i pracowników działów informatycznych, administracji, specjalistów ds. bezpieczeństwa informatycznego uczestniczących w planowaniu zakupów i w ocenie ofert
  • managerów sektora IT odpowiedzialnych za realizację zamówień dla sektora publicznego
  • radców prawnych i prawników doradzających dostawcom rozwiązań IT współpracującym z sektorem publicznych
  • radców prawnych i prawników doradzających podmiotom z sektora publicznego

Harmonogram

5.06.2024 r.

Rejestracja uczestników

9.00–9.30

Otwarcie Konferencji

9.30–9.40

1.

Jak uniknąć błędów przy ustalaniu warunków udziału w postępowaniu dotyczącym usług lub dostaw IT?

9.40–10.30

r. pr. Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz

- kiedy warto postawić warunki udziału w postępowaniu?
- podstawowe zasady dokonywania opisu takich warunków
- warunki udziału w postępowaniu a wspólne ubieganie się o zamówienie lub udział podmiotów trzecich
- case study – na jakie błędy w opisie takich warunków najczęściej wskazuje KIO oraz instytucje kontrolujące?

2.

Waloryzacja umów w branży IT

10.30–11.20

r. pr. Monika Wandzel

- obowiązek klauzul waloryzacyjnych
- klauzula rebus sic stantibus – nadzwyczajna zmiana okoliczności, gdy umowa nie przewiduje waloryzacji
- ryzyka po stronie zamawiającego wynikające z braku waloryzacji
- opublikowane przez prezesa UZP rekomendacje branży IT dotyczące przygotowania klauzul waloryzacyjnych na podstawie art. 439 pzp dla zamówień IT
- praktyczne przykłady dokonanych waloryzacji – jak sformułować aneks do umowy?

Przerwa

11.20–11.50

3.

Zabezpieczenie interesów zamawiającego w postępowaniach na świadczenie usług wsparcia technicznego

11.50–12.40

r. pr. Anna Piekarska

- wsparcie, utrzymanie, serwis czy gwarancja – czego potrzebuje zamawiający?
- umowa wsparcia technicznego / utrzymania dla systemów komputerowych (SLA)
- wsparcie/utrzymanie sprzętu
- zakup usług doradczych

4.

Opcja i wznowienie jako narzędzie pozwalające na elastyczne zarządzanie umową o zamówienie publiczne

12.40–13.30

Michał Zastrzeżyński

- opcja oraz wznowienie – różnice, wady i zalety
- szacowanie wartości zamówienia przy uwzględnieniu opcji oraz wznowienia
- prawidłowe sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia w przypadku przewidywanych opcji oraz wznowień
- klauzule przeglądowe umów o zamówienie publiczne po skorzystaniu ze wznowienia

Przerwa

13.30–14.00

5.

Kryteria oceny ofert dla rynku IT

14.00–14.50

r. pr. Monika Wandzel

- związek kryteriów jakościowych z przedmiotem zamówienia
- przykłady kryteriów w przetargach na usługi informatyczne
- czy weryfikacja kryteriów jakościowych jest obowiązkiem zamawiającego?

6.

Zapisy umowy, które mogą „uratować” projekt IT – praktyczne wskazówki kierownika projektu

14.50–15.40

Małgorzata Skóra

- jakie klauzule mogą zabezpieczyć zamawiającego i ułatwić życie kierownika projektu, a jednocześnie zapewnić sukces projektu IT?
- jak odpowiednio ukształtować zapisy umowne dotyczące terminu, aby były elastyczne i zapewniały komfortową pracę kierownika projektu?
- jak opisać przedmiot zamówienia, aby umożliwić konieczne zmiany i dostosowania?
- w jaki sposób określić cel projektu, aby była możliwa jego rozliczalność?
- w jaki sposób właściwie ukształtować zapisy umowne, aby umożliwić rozwiązywanie sporów podczas realizacji kontraktu?
- jak ustalić etapy płatności?
- jak ukształtować zapisy w umowie na wypadek konieczności rozwiązania kontraktu?

Zakończenie konferencji

15.40

Prelegenci

Formuła online

Ciekawa alternatywa dla konferencji stacjonarnej w atrakcyjnej cenie

01

Zgłoszenie

Dwa dni przed konferencją otrzymasz indywidualny link do platformy. Zarejestruj się i sprawdź czy Twoje urządzenie spełnia wymogi techniczne.

02

Logowanie

Pół godziny przed rozpoczęciem konferencji otwieramy „poczekalnię”. W tym czasie pomożemy Ci w rozwiązaniu ewentualnych problemów technicznych.

03

Udział w konferencji

Widzisz omawianą prezentację i prowadzącego. Możesz pobrać udostępnione materiały. W trakcie konferencji zaplanowaliśmy dwie przerwy.

04

Po konferencji

Wydrukowany certyfikat wyślemy pocztą. Pamiętaj, że konferencja nie jest nagrywana i nie będzie można jej później odtworzyć.

Organizatorzy

Poznajmy się!

Koordynator ds. Zgłoszeń

Joanna Wąsiel

71 797 48 35

joanna.wasiel@presscom.pl

Dział Obsługi Klienta

71 798 48 40

71 798 48 48

it@przetargipubliczne.pl

Wydawca miesięczników „Przetargi Publiczne” oraz „IT w Administracji”
Presscom Sp. z o.o.
ul. Krakowska 29, 50-424 Wrocław
NIP: 897-168-80-84

www.presscom.pl

Santander Bank Polska: 96 1090 1522 0000 0001 0162 2418

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy, KRS: 0000173413, kapitał zakładowy: 50 000 zł, REGON: 932945064. Nr ewidencyjny w rejestrze instytucji szkoleniowych: 2.02/00015/2005